Efter att testat många yrken och sysselsättningar utbildade jag mig till agronom.

Ofta hade jag läst om livsmedelsförsörjningens problem, gifter i maten, kemikalier i livsmedlen, 
men också om ekologiska samband och ekologisk produktion. 
Jag ville ta reda på hur förhållande i världen var. 
Valet blev Lantbruksuniversitetet i Uppsala.

Efter min agronomexamen har jag arbetat med jordbruk inom tre områden.

Först hos Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholms län med jord- och skogsbruksorganisationernas 
studie- och kursverksamhet. 
Under den tiden lärde jag mig mycket om lantbrukskooperationen och om pedagogik.

Sedan som volontär i Amazonas, Peru, där jag under två år arbetade med utveckling av ekologiskt 
anpassat regnskogsjordbruk, som en metod att förhindra den omfattande avverkningen av skogen. 
Under den tiden fick jag lära mig ett annat levnadssätt.

Efter ett kort mellanspel hos LRF i Skaraborg, där jag fick göra en statistisk sammanställning över 
jordbrukets betydelse i länet, började jag som regionkontrollant på KRAV
Kontrollföreningen för ekologisk odling. 
Där blev jag med i utvecklingen av det ekologiska jordbruket utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel 
och en produktion av livsmedel med naturlig biologisk kraft. 
Jag hade förmånen att få delta i detta arbete ända fram till den dag jag pensionerade mig från det offentliga arbetslivet.