Här kommer min levnadshistoria för den som tycker det kan vara spännande.

1946-1951

Jag föddes den 5 mars 1946 på Gällivare BB.
En månad bor jag på Pajala mejeri, innan vi flyttar till Övertorneå, där vi bor på mejeriet.

Här sitter vi i köket i bostaden i Övertorneå Mejeri: Jag i famnen hos mamma, morfar, mormor och pappa.

Att vi under att antal år bodde på mejerier, berodde på att pappa arbetade som mejeriföreståndare på dessa

och med det följde tjänstebostad i direkt anslutning till arbetsplatsen.

1951-1953

Under tre år bor jag på Piteå mejeri, fram till april 1953, då vi flyttar till Norsjö.

Där bor jag på mejeriet och går min första termin i skolan.

1954-1963

Till Sollefteå kommer vi 1954 och sex år går jag på Lillängets skola.

Sedan fortsätter jag och tar realexamen på Läroverket.

Sommararbetade gjorde jag på Sollefteå Mejeri

Tex med osttillverkning: ostkar, ostpressar, saltlake

Eller med invägning och pastörisering av mjölk

1963-1968

På Tekniska Gymnasiet i Härnösand var det tänkt att jag skulle läsa till byggnadsingenjör.
Tiden ägnar jag dock mest till socialt umgänge och till att söka min personlighet.
En hel del av studierna fastnade dock och det är härifrån jag fått mina kunskaper i tyska.

Jag läser bland annat boken om Siddharta som påverkar mig mycket i min livsuppfattning.

1968-1969

Efter mina år i Härnösand flyttar jag till Alingsås för att arbeta på A-betong.
Efter några månader där återvänder jag till Sollefteå.

1969-1970

Jag arbetar som croupier på Hotel Appelberg i Sollefteå
samtidigt som jag gör klar min militärtjänstgöring på I21.

Här sitter jag med ett välansat skägg, som var till visst förtret för en del befäl, som tyckte att en soldat ska vara renrakad.

1970-1979

På midsommardagen kommer jag till Göteborg och börjar mitt nya liv med att arbeta som kapitalvaruförsäljare
(jag sålde kyl, frys och dammsugare som dörrknackare),
men efter ett tag tar jag anställning på Scandinavian Garment Service som speditör.
Vi transporterade i huvudsak hängande konfektion från de stora tillverkarna i Europa till affärerna i Norden.
Min uppgift var att se till att allt blev förtullat och rätt klarerat.

Efter nästan fyra år där, köper jag en affär nära Järntorget, som jag sedan säljer till en frimärkssamlare.

Ett tag arbetar jag också som nattportier på Hotel Eggers.

Jag gör ett mellanspel på Papyrus pappersbruk i Mölndal,
där jag i huvudsak ägnade mig åt att köra kartongklippmaskinen

Efter det provar jag på livet som knalle på marknader i södra Sverige tillsammans med en kamrat.
Vi testar en säsong innan vi lägger ner det, efter att vi insett att visst är det roligt, men kostar mer än vad vi tjänar.
Jag bestämmer mig för att börja jag studera igen.

Efter mycket funderande bestämmer jag mig för att läsa till agronom.

1980-1985

"Proppen", som är ett första år med praktik på ett lantbruk, kombinerat med teoretiska studier,

gör jag på Sötåsenskolan i Töreboda och därefter flyttar jag och familjen till Uppsala,
där jag börjar mina studier på Ultuna.

Det blir fem fantastiska år då en ny värld öppnar sig.

Mitt examensarbete gör jag på Institutionen för Mikrobiologi.

1986-1988 , 1990-1992

Examen firas med ett halvt års semester i Chile och Peru under vintern 1985-86.

Under den resan gör jag en studie över kooperationen i Chile och en del intervjuer
med kooperativa företrädare i Peru åt Swedish Cooperative Centre, Utan gränser.

Efter återkomsten till Sverige 1986, börjar jag arbete som studiekonsulent
hos Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholms län till 1992.

Mina samarbetsorganisationer är i första hand LRF
och övriga jord- och skogsbruksorganisationer i länet.

Åren 1992-1993 , vid tre tillfällen i totalt två och en halv månad , deltog jag med LRF i 
deras samarbete med Farmers Union i Litauen , där jag genomförde seminarier på
temat " bönder i marknadsekonomin " samt var en " samtals-partner" i frågor som
rör organisation av föreningsarbete.

Under åren 1988-1990 har jag tjänstledigt för volontäruppdrag i Amazonas.

1988-1990

På Ultuna kom jag i kontakt med Svalorna, vilket medför att jag och familjen åker
som volontärer, för att arbete med ett av deras projekt i Iquitos, Amazonas, Peru.

Efter det återvänder jag till Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm.

1993-1994

När Landstinget i Stockholm skulle spara pengar, försvann alla
konsulttjänsterna på Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholms län.

Då flyttar vi till jordbrukslänet Skaraborg.

Vi bosätter oss i Skövde och jag gör ett projektarbete
för LRF´s länsförbund i Skara under den första vintern.

1994-2001

På sommaren 1994 börjar jag min anställning på KRAV.
De första åren reser jag på lantbrukskontroll mellan Dalarna och Skåne.

Anslutningen till KRAV är stor under åren som går och efter några år har antalet anställda i KRAV ökat avsevärt.
Då blir mitt huvudsakliga arbetsområde Skaraborg i Västra Götaland med mitt egna regionkontor i Skövde.
Också kontrollområdena förändras under åren. Det blir allt vanligare med förädlingskontroll och butikskontroll.

Under några år arbetar jag också aktivt med Miljöpartiet och sitter som suppleant i Tekniska Nämnden.

Sommaren 2001 bor jag i en liten lägenhet i Göteborg och kör lantbrukskontroll på Västkusten.
Här finns numera många anslutna lantbruk, men ingen kontrollant i området.
Vi pratar om det hemma och kommer överens om att det är dags att flytta hem till Göteborg igen.
Efter 20 år är den cirkeln sluten.

2001-2005

På sommaren 2001 börjar jag arbeta i Göteborg.
På hösten flyttar vi från Skövde till en lägenhet nära Götaälv strax söder om Surte innanför Göteborgsgränsen.
Jag har tur och får ett kontor på andra sidan vägen.

Anslutningen till KRAV ökar särskilt mycket på förädlingssidan, nu när tillgången på råvaror har ökat.
Det betyder att jag gör mer och mer företagskontroll och 2005 har denna blivit mitt övervägande arbetsområde.
Mycket intressant att få besöka förädlingsleden inom livsmedelssektorn. Den inblick i hela kedjan som det ger mig,
från jord till bord, från lantbruk till butik, ger en förståelse för de olika ledens krav och behov.
Det visar också på den brist på kunskap som finns om ledet före och efter det som man själv arbetar inom.
Det är mycket tillfredsställande att ibland kunna komma med ett råd som kan lätta upp ett utbyte mellan olika aktörer.
Detta är en av anledningarna till att jag fortfarande vill göra mina lantbruksbesök och i synnerhet på sommaren,
då färderna ut på landet är en lisa för själen.

Under 2005 planeras för den stora förändringen.
KRAV planerar för bolagisering och all kontroll och certifiering ska läggas i ett dotterbolag.
Det betyder att nästan all personal flyttas över till certifieringsbolaget vid årsskiftet och kvar i KRAV blir regelhantering
och informationsavdelningen. Detta blir alltså mitt sista år som anställd i KRAV ekonomisk förening.

2006-2011

Den 1 januari 2006 börjar jag arbeta i Aranea Certifiering AB.
Nästan all personal från KRAV flyttas över till det nya dotterbolaget. De första månaderna vet vi ännu inte vad det
nya bolaget slutligen ska heta, men i början av april skickas pressmeddelandet ut att ett nytt certifieringsbolag är bildat
och att dess namn är Aranea Certifiering AB.

Verksamheten skall vara inriktad på certifiering av olika slag inom livsmedelssektorn med miljöhänsyn som grundläggande vision.
KRAV-certifieringen är naturligtvis vår avgjort största verksamhet, men vi förbereder oss för annan typ av certifiering.

Vi får också en ny VD efter några månader.

Under de kommande åren utvecklar vi verksamheten utanför KRAV-certifieringen och når in på certifieringar inom även konventionellt
(icke giftfritt) lantbruk. Vi utvecklar också verksamheten inom industri och handel. Vi får också nya konkurrenter att priskriga med
och verksamheten påverkas mycket av detta.

Innan jag hinner sluta min anställning för att pensionera mig, så blir vi köpta och får ingå i en europeisk koncern (KIWA),
med huvudkontor i Holland. Koncernen sysslar med många olika typer av certifieringar och en spännande framtid väntar den svenska
verksamheten. Men den överlät jag åt mina kollegor den 1 juni 2011, då jag började min tid som pensionär.